• prawdziwe historie

25 groszy zaległości wystarczy, by zepsuć historię kredytową

Kredyt przyznany przez rzetelną instytucję finansową staje się rzadkim dobrem, które coraz trudniej pozyskać. Stąd tak istotna bywa historia kredytowa, która ułatwia bankom rozpatrzenie wniosku o pożyczkę. Wiarygodny kredytobiorca ma szansę negocjować wysokość kredytu i warunki umowy. Dlatego warto zawczasu sprawdzić się w BIK.

Poważne konsekwencje błahych zaniedbań

Nikogo nie trzeba przekonywać, że należy wywiązywać się ze swoich zobowiązań w terminie. W przeciwnym wypadku można narazić się na spore kłopoty. Ostatnio media informowały o historii pewnej mieszkanki Łodzi, która spóźniła się 2 dni ze spłatą raty kredytu. Bank naliczył 25 groszy odsetek za zwłokę, o czym jej nie poinformował.

Klientka, zgodnie z zapisami umowy, zobowiązała się wpłacać kolejne raty kredytu najpóźniej do 13-tego dnia każdego miesiąca. Przypadek sprawił, że w czerwcu 13-ty wypadł w sobotę. Kredytobiorczyni wykonała przelew w piątek, ale rata na konto banku trafiła dopiero w poniedziałek – a więc o 2 dni za późno.

Po upływie 2 miesięcy, nieświadoma odsetek naliczonych przez kredytodawcę, łodzianka złożyła wniosek o przyznanie pożyczki w innym banku. Instytucja wszczęła standardową procedurę sprawdzania w BIK. Ostatecznie bank stwierdził, że klientka straciła wiarygodność i odmówiono jej wsparcia finansowego. Przy okazji sprawdzania, z czego może wynikać utrata wiarygodności, okazało się, że bank naliczył jej 25 groszy kary za nieterminową wpłatę. Ta sytuacja wprawdzie nie powinna mieć wpływu na utratę wiarygodności, ale mogła ją osłabić. Historia kredytowa jest bowiem jednym z kilku najważniejszych czynników, jakie bierze bank pod uwagę przy ocenianiu zdolności kredytowej. Poza nią istotne są także rodzaj zatrudnienia, poziom zarobków, ilość osób na utrzymaniu.

Warto regularnie sprawdzać w BIK swoją historię kredytową, ponieważ nie wszyscy kredytodawcy informują o długu, który przekracza 30 zł. Mają jednak bezwzględny obowiązek powiadamiać Biuro Informacji Kredytowej o choćby kilkugroszowej należności, z którą zalegasz.

Niewiele osób przejmuje się drobnymi opóźnieniami w uiszczaniu długów, ale umowy kredytowe z reguły są wyjątkowo precyzyjne. Informują o dokładnych terminach spłat i karach, gdy nie wypełni się zobowiązań. Jeśli zdarza Ci się zalegać ze spłatą, Twój bank ma prawo naliczyć karne odsetki od wysokości raty i czasu zwłoki. Nieraz kredytodawca, na podstawie zapisów umowy, sięga po surowsze środki: może zmienić zasady kredytowania, podwyższyć oprocentowanie pożyczki, a w niektórych wypadkach - zażądać uiszczenia pełnej sumy zadłużenia w wyznaczonym (niedługim) czasie.

Wiarygodność kredytowa się opłaca

Nawet drobne opóźnienie w uiszczaniu zobowiązań potrafi przysporzyć wielu problemów, z których potem nie jest łatwo wybrnąć. Gdy raz zepsujesz swoją historię kredytową, możesz na wiele lat przekreślić szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie pożyczki. Bank skrupulatnie sprawdza w BIK informacje na temat długów swoich kredytobiorców. Dlatego, jeśli starasz się o kredyt, powinieneś gruntownie przemyśleć faktyczne możliwości domowego budżetu i zastanowić się, czy będziesz mógł na czas spłacać obciążenia w pełnej wysokości.

Niekiedy nadwyrężona wiarygodność kredytowa odbiera również sposobność dokonywania zakupów na raty lub utrudnia uzyskanie tzw. szybkich pożyczek. Na rynku istnieją już firmy spoza sektora bankowego, które oferują stosunkowo korzystne „chwilówki” online, ale dopiero po sprawdzeniu klientów w BIK. W ten sposób chronią się przed udzielaniem wsparcia finansowego niewypłacalnym kredytobiorcom oraz same stają się cennym źródłem informacji dla systemu bankowego.

Warto odpowiedzialnie budować swoją wiarygodność kredytową i pamiętać o terminowym wywiązywaniu się nawet z nieznacznych zobowiązań. Tylko w ten sposób nie dopuścisz, by o Twoich planach i przyszłości decydowało np. 25 groszy zaległości. Takie niewielkie zaniedbania nieraz prowadzą do poważnych konsekwencji.

Historię kredytową w BIK możesz sprawdzać bezpłatnie. Raport BIK zawiera szczegółowe informacje m.in. o: Twoich zobowiązaniach finansowych, czasie ich powstania, okresie kredytowania, walucie pożyczki i terminowości spłacania rat.

Kiedy zadbasz o wiarygodność kredytową, bank – po sprawdzeniu Cię w BIK – może uprościć i skrócić procedury przyznawania pożyczki. A Ty masz szansę negocjować z instytucją finansową korzystniejsze warunki kredytowania, niższe oprocentowanie, mniejsze opłaty i prowizje.

Fakty i liczby

48 %

Tylu dorosłych Polaków posiada zobowiązania kredytowe.


Znasz swoją historię kredytową?

Sprawdź

ZOBACZ RÓWNIEŻ