• dowód osobisty
  • na co dzień
  • prawdziwe historie

5 sposobów na bezpieczne zawarcie umowy wynajmu

Jeśli myślisz o bezpiecznym wynajmie mieszkania – pamiętaj, że podstawę stanowi dobrze skonstruowana umowa, która zabezpieczy Twoje interesy. Właściwie sporządzony dokument skutecznie chroni obie strony transakcji.

Poznaj zapisy, które bezwarunkowo muszą znaleźć się w umowie najmu

1. Sprawdź, czy nie masz do czynienia z oszustem

Sprawdź, czy najemca, który oferuje lokum, na pewno jest wiarygodny – zweryfikuj jego personalia. Policja notuje coraz więcej przypadków wynajmu mieszkania przez oszustów, którzy legitymują się skradzionymi dokumentami. Poproś właściciela, by przedstawił Ci dwa różne świadectwa tożsamości, np. dowód osobisty i prawo jazdy.

Jeśli to Ty dysponujesz lokalem – warto poprosić o wgląd do raportu BIK, który prezentuje historię kredytową wynajmującego. Zyskasz wiedzę, czy osoba, z którą zawierasz umowę, wywiązuje się ze zobowiązań wobec wierzycieli.

Należy rozważyć również decyzję o zatrudnieniu pośrednika, który ułatwi przeprowadzenie bezpiecznej transakcji. Pośrednicy mają m.in. dostęp do systemu Dokumentów Zastrzeżonych, którym zarządza Związek Banków Polskich. Pozwala to szybko ustalić, czy dokumentów, którymi posługuje się najemca albo wynajmujący, wcześniej nie skradziono lub nie zgubiono.

2. Dane osobowe stron i tytuły prawne

Dopilnuj, by w umowie, którą podpisujesz, znalazły się pełne dane osobowe obu stron, jak imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem. Uważaj na oszustwo, które zyskuje, niestety, coraz większą popularność: „na fałszywego właściciela”. Naciągacz prezentuje zainteresowanym lokal, który sam wynajmuje od kogoś innego, pobiera zaliczki i przepada bez wieści.

Poproś dysponenta mieszkania o przedstawienie tytułu prawnego do lokalu, który Ci oferuje. Warto dopisać do umowy numer księgi wieczystej oraz dodać punkt, w którym najemca deklaruje, że jest jedynym właścicielem mieszkania. Przyda się również zapis, że lokum nie stało się przedmiotem postępowania sądowego.

3. Czas wynajmu i cena

Zwyczajowo umowę najmu zawiera się na czas określony, najczęściej na dwanaście miesięcy. Jeżeli wynajmujesz mieszkanie od właściciela – zyskujesz spokój, że nikt nie wyrzuci Cię z lokalu z dnia na dzień. Gdybyś chciał jednak wyprowadzić się przed terminem, musisz liczyć się z pokrywaniem kosztów wynajmu do końca obowiązywania kontraktu, czasem należy uiścić też karę umowną.

Właściciel, podpisując umowę na rok, ma pewność, że lokator zostanie na dłużej. Ale jeśli poweźmie decyzję o wcześniejszym zerwaniu kontraktu – wynajmujący może nie wyrazić na to zgody i wejść na drogę sądową.

Należy dokładnie ustalić kwotę najmu oraz termin i sposób jej przekazania najemcy (na podany numer konta lub gotówką). Właściciel dodatkowo zabezpiecza się przed kosztami ewentualnych zniszczeń, pobierając kaucję – zazwyczaj równowartość miesięcznego czynszu. W umowie powinno się umieścić także dokładne warunki, na jakich opłata zostanie rozliczona w przypadku rozwiązania kontraktu.

4. Dodatkowe zapisy i załączniki

Do umowy warto dołączyć protokół – należy ująć w nim stan liczników oraz wszystkie sprzęty w mieszkaniu. Najlepiej uzupełnić sprawozdanie o zdjęcia, które potem pozwolą precyzyjnie ustalić stopień zniszczenia czy zużycia przedmiotów.

Właściciel zwykle wymaga, by lokator użytkował mieszkanie zgodnie z przeznaczeniem i troszczył się o nie: wykonywał drobne naprawy, sprzątał itp. – taki punkt również musi znaleźć się w umowie. Trzeba zastrzec, że wynajmującym nie przysługują prawa odnajmu lub zamiany lokalu z osobami trzecimi.

Zapisy powinny stanowić, która ze stron odpowiada za usuwanie poważniejszych awarii – zwyczajowo spoczywa to na barkach właściciela. Wyjątek stanowią sytuacje, w których winę za zepsucie czy dewastację ponosi lokator.

5. Wybierz optymalną formę najmu

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, warto rozważyć tzw. wynajem okazjonalny. To stosunkowo bezpieczne rozwiązanie, ułatwiające uwolnienie się od uciążliwego lokatora, który np. nie uiszcza opłat miesięcznych lub niszczy lokal.

Umowę okazjonalną uzupełnia się o notarialne oświadczenie, w którym lokator zobowiązuje się opuścić mieszkanie na żądanie najemcy. Właściciel musi jednak wskazać inne lokum, do którego eksmitowany może się udać.

Nie zapomnij o dokumentach

Podczas prezentacji mieszkania nie zapomnij pilnować swoich dokumentów i portfela. Spotykasz się z obcymi osobami, których rzeczywistych intencji nie znasz. Pamiętaj, że nie masz obowiązku przekazywania kserokopii dokumentu tożsamości właścicielowi lokalu.

Strata dowodu osobistego często nie kończy się wyłącznie na kwestiach biurokratycznych. Złodziej może wykorzystać Twoje personalia do zaciągnięcia pożyczki z banku lub innej instytucji finansowej. Zabezpiecz się przed konsekwencjami i załóż konto w BIK. Dzięki niemu bez problemu zastrzeżesz swoje dane, a także uaktywnisz alert, który chroni przed wyłudzeniem kredytu.

Jak zastrzec dokument tożsamości?

Sprawdź

ZOBACZ RÓWNIEŻ